Tipy a triky

Bateriové články

Na trhu je relativně velké rozdíl mezi různými bateriovými články. Výběr správného typu může uspořit obstojné množství prostředků na údržbě a nákupu nových článků. Hlavní aspekty, které by měli být brány v potaz jsou energetický obsah článků a vybíjecí charakteristika za nepříznivých podmínek.

Doporučené produkty pro použití našich měřících stanicích:

Sensorová rozhraní

Měřící zařízení se primárně dělí dle typu výstupního signálu na analogová a digitální. Nejčastěji je analogová varianta čidel levnější, jelikož zjednodušeně řečeno obsahuje měně komponent a samotná digitalizace je provedena až v měřící stanici.

  • Analogové
    • Proudová smyčka 4-20 mAPopis
  • Digitální
    • Seriová komunikace s RS232Popis
    • Seriová komunikace s RS485Popis