Katalog produktů

Připojení zařízení a infrastruktury třetích stran

Připojení pomocí HTTP/REST. Podpora MQTT, COAP. Na žádost lze upravit.

O produktu

Optimalizované řešení a ostatní služby

Flexibilně řešíme všechny specifické požadavky Vašeho projektu.

O produktu

Měřící stanice

Základní stavební kámen systému Automatic Sensing. Slouží pro dálkový odečet sledovaných veličin.

O produktu

Monitorovací systém

Komplexní systém pro správu monitorovací stanic, včetně ukládání dat, grafových vizualizací a analytiky.

O produktu