Využití

Doprava

Monitoring je nedílnou součástí výstavby a případně i provozu liniových stavbeb vedených komplikovanějším terénem. Díky sledování měřených veličin v reálném čase je možné flexibilně reagovat na blížící se problémy již v zárodcích a předejít tak vážnějším škodám. Plná automatizace měřících aktivit přináší výrazné časové a finanční úspory, protože odborný personál již nemusí trávit svůj čas cestováním a ručním měřením.

Vodohospodářství

Sledování stavu vodních toků a podzemních vod v posledních letech dostáva do centra pozornosti z důvodů dlouhých období sucha a občasných bleskových záplavách. Automatický systém Automatic Sensing dokáže vydat včasné varování na rychle se zvedající hladinu menších vodních toků, které nejsou plně pod kontrolou povodí. Kontinuální měření ve studnách umožnuje efektivně odhalit neobvyklé výkyvy hladiny naznačující na nadměrné čerpání podzemních vod neznámými subjekty.

Ekologie

Vliv na životní prostředí je velmi důležitým tématem pro schvalování a provoz velkých staveb a průmyslových provozů. Přechodem k automatickému monitoringu klíčových veličin lze dosáhnout výrazného snížení nákladů. V terénu lze snadno změřit nejrůznějši veličiny aniž by bylo nutné odebírat vzorky a vozit je do laboratoře. Může se jedna například o vlhkost či kyselost půdy nebo znečištění vodstva ropnými produkty.

Hornictví

Báňské stavby se vyznačují nezanedbatelným množstvím nebezpečných faktorů a proto je klíčové mit je všechny zcela pod kontrolou. Dostatečná cirkulace čerstvého vzduchu je jedna z nezbytný podmínek provozu jakéhokoliv podzemního díla. Z toho důvodu je automatický monitoring proudění a kvality vzduchu jedním priorit. Samozřejmostí pro báňské stavby je i online přenos dat do informačního systému skrze kabelové vedení v podzemí a GSM připojení na povrchu.

Stavebnictví

Kontinuální sledování budovaných konstrukcí umožňuje vyhodnocovat chování stavby vzhledem k projektové dokumentaci. V případech rekonstrukcí staveb, je často nezbytné prokázat památkové péči, že nedochází k poškození historicky cenných konstrukcí, což lze zajistit díky systému Automatic Sensing. Plný přehled nad nestandardním chováním konstrukcí v neposlední řadě umožňuje předcházet nehodám a ochránit personál.

Meteorologie

V rámci meteorologie jsou nejčastěji využívané předpovědi pro plánování stavebních prací či historické záznamy pro výzkumné účely. Ne vždy je třeba vlastnit meteorologickou stanici umístěnou přímo v lokalitě zájmu. K dispozici jsou i komerčně dostupná data, která pokrývají celou ČR v dostačující hustotě.