Průtokoměry

Volná hladina – měření průtoku přes přeliv

Pro měření průtoku přes přepad doporučujeme využití bezkontaktní metody, protože na rozdíl od ponorných čidel nehrozí při zmrznutí vodního toku k destrukci čidla v důsledku poškození měřicí membrány. Samotný průtok je získán přepočtem z naměřené výšky hladiny s ohledem na geometrii přepadu.

Nerezový profil lze dodat jako součást senzoru.

Technické specifikace
Měřená veličinaVzdálenost (mm) > Průtok (m3/h)
Rozhraní0-20 mA
Délka kabelu
volitelně
vodni-hladina prutokomer

Vodoměry

Primárně dodávaným typem měřícího zařízení je vrtulkový vodoměru s digitálním displejem. Zabudovaná lithiová baterie umožňuje nepřetržitý provoz po dobu několika let. Celý vodoměr je vodotěsný, takže je ho možné použít v nejnáročnějších podmínkách.

Technické specifikace
Měřená veličinaObjem (m3)
RozhraníRS-485
Rozsah0.05m3/h-3.1m3/h
0.08m3/h-5.0m3/h
0.01m3/h-7.8m3/h
Připojitelné rozměry15, 20 či 25 mm
Délka kabelu
volitelně
vodomer vodomer